Press "Enter" to skip to content


STYCZEŃ/LUTY 2019

W nowym roku kalendarzowym redakcja naszego dwumiesięcznika podejmuje na nowo temat, który jest jakby sercem duchowości karmelitańskiej – modlitwa wewnętrza. Ta modlitwa porusza w sercach synów Adama najbardziej uprzywilejowane pokłady człowieczeństwa, czyli wolną wolę i rozum; jest czasem podejmowania decyzji o kochaniu i prawdy o świecie oraz szkołą niezwykłej determinacji.

W pierwszym tematycznym dziale zatytułowanym Szkoła Modlitwy Karmelitańskiej znajdziecie cykliczne teksty, które opisują z różnych perspektyw etapy przygotowania do modlitwy, okoliczności, postawy. O tym wyjątkowym czasie miłości do Boga piszą nie tylko autorzy znani już naszym czytelnikom, ale także debiutanci, aby jak dobry ojciec, o którym wspomina Zbawiciel, wydobywać ze skarbca naszej duchowości i życia braterskiego rzeczy nowe i stare (por. Mt 13:52).

Ponieważ słowo Boże jest jedynym listem skierowanym do człowieka, stanowi pokarm wszelkiej modlitwy. W drugim dziale zatytułowanym Lectio Divina autorzy przez cały rok będą przypominali niezwykłe słowa i czyny Jezusa oraz proroków, szczególnie Eliasza i Elizeusza, którzy stoją u początku historii karmelitańskiej. Biblijne medytacje mają za zadanie zachęcić wszystkich do codziennej lektury Pisma Świętego. „Przeżute” i zapamiętane Słowo pozwala w trakcie modlitwy słuchać i mówić do Ojca, który jest w ukryciu (por. Mt 6:1-6).

W trzeciej części „Głosu Karmelu”, dedykowanej historii i tradycji, w 2019 roku podzielimy się z Wami ważnymi momentami i postaciami z dziejów zakonu i kultury polskiej. Ponieważ „pamięć stanowi o wdzięczności”, jak pisał Seneka, dlatego chcemy w tym dziale przypomnieć sylwetki ludzi, których szlachetne życie było owocem modlitwy i poszukiwania Boga, niejednokrotnie w szkole świętych Karmelu.

W czwartej części, jak zwykle, będziemy prezentować relacje, wywiady i wspomnienia z bliskich i dalekich zakątków świata, w których biją karmelitańskie serca.

Na przełomie starego i nowego roku, w czasie wspominania Boga, który zamieszkał z nami i narodził się w ludzkiej rodzinie, życzę Wam, drodzy czytelnicy, pokoju i wdzięczności za obecnego między nami Syna, mieszkającego w kawałku chleba, i za bliskich, których miłość jest niekiedy jedyną kotwicą na wzburzonym morzu życia. Chciałem przy tej okazji serdecznie podziękować s. Lidii Wronie CM, która cały kończący się rok pilotowała dział uczuć. Jednocześnie witam na pokładzie naszego statku o. Piotra Nyka OCD, który w 2019 zaopiekuje się działem biblijnym.

WSPOMÓŻ NASZĄ PRACĘ!
Raise money to support our work


POTWIERDŹ

PRENUMERATA

OSZCZĘDNOŚĆ
Cena jednego numeru dwumiesięcznika „Głos Karmelu” w kiosku to 8 zł. Cena prenumeraty rocznej (6 numerów): 45 zł. Wysyłka na terenie kraju na nasz koszt – do prenumeraty zagranicznej należy doliczyć odpowiednią opłatę pocztową.

WYGODA
Jeśli zamówisz prenumeratę, listonosz dostarczy każdy numer „Głosu Karmelu” wprost do Twojego domu.

UPOMINEK
Zamawiając prenumeratę na rok 2018, prenumerator otrzyma upominek od Wydawnictwa – kalendarz z ikonami Michaela D. O’Briena Rodzina „Głosu Karmelu” na 2019 rok.

JAK ZAMÓWIĆ PRENUMERATĘ
• korzystając z modułu SZYBKIE ZAKUPY
• drogą elektroniczną, wysyłając e-mail na adres: prenumerata@wkb.krakow.pl
• przez księgarnię internetową: www.wkb-krakow.pl
• telefonicznie, dzwoniąc na numer: 12 416 85 00
• drogą pocztową, pisząc na adres: „Głos Karmelu”, ul. Z. Glogera 5, 31-222 Kraków
• wpłacając odpowiednią sumę na konto: Bank PEKAO S.A. III O/Kraków numer konta: 38 1240 2294 1111 0010 1138 4521 z dopiskiem: „prenumerata od numeru…”

PRENUMERATA

KANAŁ YOUTUBE

Za jedyne 6 złotych możesz przez 2 miesiące przeglądać aktualny numer naszego dwumiesięcznika. Aby uruchomić pełen dostęp, przejdź do strefy abonenta.
WYDANIE ON-LINE

AUDIOTEKA

POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA 1946-1951

ARCHIWUM 1927-1952

ARCHIWUM 2005 -

KARMELITAŃSKI INSTYTUT DUCHOWOŚCI
2018/2019

Karmelitański Instytut Duchowości współtworzy grupa specjalistów, którzy badają przejawy ducha człowieka, takie jak wiara, miłość czy modlitwa. Na kilka sposobów można uczestniczyć w życiu Instytutu. Podstawowym elementem przekazu wiedzy i doświadczenia, zwłaszcza świętych rodziny karmelitańskiej, jest dwuletnie studium. Oprócz działalności akademickiej istnieje wiele form popularyzacji duchowości: Dni Duchowości, Dni Skupienia, koncerty i spotkania autorskie. „Głos Karmelu” ściśle współpracuje z KID’em. Owoce tej współpracy będą dostępne na podstronie https://gloskarmelu.pl/kid/.

KID

KARMELITAŃSKIE DNI MŁODYCH

CZERNA 2018

Walka o pokój serca” – w tym paradoksalnym haśle dają się streścić tegoroczne Karmelitańskie Dni Młodych, które odbywały się w Czernej od 26 do 29 lipca. Kolejne etapy tego zmagania dały się zauważyć już w samych „tytułach”, które zostały nadane kolejnym dniom spotkania. Dzień pierwszy (czwartek) został określony jako „przebudzenie” – przebudzenie z fałszywego spokoju i uświadomienie sobie tego niepokoju, który często nawet podświadomie wkrada się do serca. Dzień drugi (piątek) to „walka” – zmaganie z tym wszystkim, co pokojowi serca zagraża, czy go uniemożliwia. Dzień trzeci (sobota) – „zwycięstwo” – prowadził do szczęśliwego zakończenia zmagania oraz odnalezienia pokoju serca nie w „świętym spokoju”, ale w krzyżu Chrystusa. Wreszcie dzień czwarty (niedziela) – „pokój” – wyrażał radość z osiągniętego celu walki i oddanie się w opiekę Maryi. Czytaj więcej…

KDM 2018


REDAKCJA „GŁOSU KARMELU”
ul. Z. Glogera 5
31-222 Kraków
tel. (012) 416 85 00
fax: (012) 416 85 02

NUMER KONTA: 38 1240 2294 1111 0010 1138 4521
REDAKCJA: glos@wkb.krakow.pl
PRENUMERATA I SPRZEDAŻ: prenumerata@wkb.krakow.pl

KONTAKT