Press "Enter" to skip to content

Święta Teresa od Dzieciątka Jezus jest towarzyszką skrojoną na miarę naszych czasów, dlatego w jesienno-zimowym numerze powracamy do życia i nauki tej młodej francuskiej mniszki. Przeżyła zaledwie 24 lata, nie zdążyła przejść przez fale naturalnych kryzysów związanych z wiekiem i zmieniającym się światem, ale osiągnęła głęboką dojrzałość, dzięki której heroicznie kochała drugiego człowieka i odważnie kroczyła po falach zaufania do Ojca, który jest w niebie. Bardzo często nazywa się ją uczennicą św. Jana od Krzyża, ponieważ z potężnym zapałem weszła na tę małą ewangeliczną drogę wiary, nadziei i miłości. Nie oczekiwała od Boga nadzwyczajnych darów ani wizji, stała się mistyczką, prorokinią, ponieważ radykalne życie cnotami Bożymi wprowadziło ją bezpiecznie w obłok okrywający przybytek, w ramiona Ojca, w sanktuarium Miłości Miłosiernej.

Nowy numer ma być dla Was zachętą do zawarcia przyjaźni z Tereską – jak zdrobniale i rodzinnie często o niej mówimy. Ona może nauczyć nas zadowolenia z prostego życia, radości w nużącej rutynie dnia powszedniego, cierpliwości w pomocy drugiemu człowiekowi, nadziei w chorobie i momentach przykrości.