Press "Enter" to skip to content

LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2019

Ostatni w tej serii numer „Głosu Karmelu” jest dedykowany symptomom, które zdradzają człowieka wiary. Owocem drogi modlitwy wewnętrznej i jej celem jest dostęp do Źródła. To niezwykły i osobowy kanał udzielania się Boga. Wszechmocny staje się obecny przez to tryskające Źródło – Ducha Świętego pośród wszystkich, którzy Go wzywają. On w trakcie liturgii zamieszkuje w kawałku chleba. Wszystko przez Źródło, posłane i darowane przez Jezusa i Jego Ojca. Wszystko przez Źródło, które ożywia i uzdalnia do działania.

Ten czas oglądania płowego oblicza Jezusa na Taborze przechodzi w pielgrzymkę i odważne decyzje po zejściu z Góry Przemienienia. Dlatego dar kontemplacji służy działaniu, nie jest tylko luksusową przyjemnością dla wybranych – jest wezwaniem do jeszcze większego i szczerego zaangażowania. Jeżeli pochwycenia, zawieszenia, loty i ekstazy nie rodzą owoców i nie przemieniają człowieka, są tylko efektem rozhuśtanej emocjonalności i służą eskalacji rozmiarów własnego ego. Tym numerem, Drodzy Czytelnicy, kończymy serię dedykowaną modlitwie wewnętrznej, o której możemy wiele jeszcze pisać i mówić. W nowej odsłonie „Głosu Karmelu” znajdzie się odpowiednie miejsce dla tej drogi poznania Boga, zaraz obok szerokiego działu maryjnego i zwyczajowych relacji z naszego karmelitańskiego środowiska.

Niech Maryja, oczekująca na narodziny Słowa, Pani Adwentowa, przyniesie Wam wiele łask od Boga i natchnień do nawrócenia. Czasu jest tak mało i tak dużo zarazem. Adwent uświadamia, że w miłości nie można niczego już odkładać na potem.


REDAKCJA „GŁOSU KARMELU”
ul. Z. Glogera 5
31-222 Kraków
tel. (012) 416 85 00
fax: (012) 416 85 02

NUMER KONTA: 38 1240 2294 1111 0010 1138 4521
REDAKCJA: glos@wkb.krakow.pl
PRENUMERATA I SPRZEDAŻ: prenumerata@wkb.krakow.pl