DIALOG
Danuta Piekarz

Jeśli postawimy sobie pytanie: kiedy modlił się Jezus? (nie mając, oczywiście, na myśli Jego ciągłego zjednoczenia z Ojcem ani praktyk religijnych spełnianych przez wszystkich