STRAŻNICZKA SŁOWA
Damian Sochacki OCD (red.nacz.)

Rok fatimski był wspaniałą okazją, aby zbliżyć się do Matki Jezusa. Zwłaszcza dla rodziny karmelitańskiej Biała Pani z Fatimy była znakiem szczególnej opieki i posłannictwa. Z całym Kościołem powszechnym przeżywaliśmy w „Głosie Karmelu” rok maryjny. Nasi autorzy przypominali w cyklicznych tekstach o znaczeniu Maryi w duchowości karmelitańskiej i codziennym przeżywaniu wiary w jej Syna. To był wspaniały rok, pełen modlitwy i ukrytych darów rozlanych po sercach wszystkich, którzy ukochali i adoptowali Matkę Pana pod Krzyżem na wzór apostoła Jana. W ostatnim numerze roku trzeba zebrać owoce tego wpatrywania się w Maryję i po prostu w ciszy przyjąć jej życiowe zadanie, które tak mocno rozgrzewa serca ludzkie w Adwencie i podczas Świąt Bożego Narodzenia – macierzyństwo.

SPIS TREŚCI NOWEGO NUMERU

NAUCZYCIEL DRÓG DOSKONAŁOŚCI
Tomás Álvarez OCD
MODLITWA, POKUTA, NAWRÓCENIE
Paweł Urbańczyk OCD
PRAWOSŁAWNY OGRÓD MATKI BOŻEJ
Bazyli Mosionek OCD
FATIMA I KULT NIEPOKALANEGO SERCA MARYI
Szczepan Praśkiewicz OCD
TRUDNOŚCI W MODLITWIE RÓŻAŃCOWEJ
Andrzej Ruszała OCD
OBLICZA MARYI
Jerzy Zieliński OCD
MÓDL SIĘ ZA NAMI TERAZ I W GODZINĘ
Danuta Piekarz
DZIEDZICTWO ELIASZA
Piotr Nyk OCD
DUCHU ŚWIĘTY NATCHNIJ MNIE
Aneta Mandzyn
ZAMIESZKANIE Z SIOSTRĄ
Marian Zawada OCD
PRELIMINARNE DOCHODZENIE BISKUPA DIECEZJALNEGO
Wiesław Kiwior OCD
MIESZKANIE SZÓSTE
Paweł Hańczak OCD
KONTROLIZM
Jakub Przybylski OCD
DROGA DO JEZUSA
Bartłomiej Kucharski OCD
ŚWIĘTA CODZIENNOŚĆ
Elżbieta Peeters OCD
POSZUKIWANIE BOGA
Robert Schmidbauer OCD
THIERRY, KTÓRY PRAGNĄŁ STAĆ SIĘ JEZUSEM
Luis Aróstegui OCD
HISTORIA ZABŁĄKANEJ KULI
Maciej Jaworski OCD
WĘDROWANIE BOGA
Paweł Porwit OCD
GÓRY SIERRA NEVADA
Bartłomiej Jozef Kucharski OCD
RECENZJA. DROGA NIEDOSKONAŁOŚCI
Anna Karczmitowicz
PODWÓJNA DECYZJA
Jakub Przybylski OCD
MUZYKALNI ZAKONNICY. FOTOPLASTIKON
Jerzy Zieliński OCD

NASZ REDAKCYJNY ZESPÓŁ