Press "Enter" to skip to content

DŁUGA DROGA DO NIEPODLEGŁOŚCI
Leszek Stańczewski OCD

[dropcap]P[/dropcap]o ostatnim, Trzecim Rozbiorze Polski w 1795 roku, kiedy Polskę podzielono miedzy trzech zaborców – Rosję, Austrię i Prusy, Polacy pamiętając swą piękną, ponad 800 letnią historię istnienia niezależnego państwa, nie pogodzili się z utratą niepodległości i rozpoczęli walkę o jej odzyskanie.

[dropcap]J[/dropcap]uż w 1797 roku, a więc dwa lata po zniknięciu Polski z mapy świata, powstają we Włoszech Legiony Polskie Jaro- sława Henryka Dąbrowskiego, które walczyły u boku Napoleona. Stworzone przez emigrujących do Francji i Włoch żołnierzy i oficerów polskich, a także żołnierzy dezerterów z armii austriackiej. Legiony były wykorzystywane przez Napoleona do różnych, dziś powiedzielibyśmy zagranicznych misji wojskowych. Walczyły z wojskami królestwa Neapolu, armią austriacką i rosyjską w wielu bitwach poza terytorium Polski. W wojnie przeciw Rosji Napoleon idąc na wschód, wszedł na terytorium Polski wraz z Legionami. Polacy w kraju zachęcani przez dowódców Legionów Dąbrowskiego i Wybic- kiego przyłączali się do cesarza. Wydawało się, że nadchodzi upragniona wolność i niepodległość. Ale wojna z Rosją nie przynosiła rozstrzygnięcia Napoleonowi i w 1807 roku pod- pisał w Tylży pokój z Aleksandrem I. Z ziem zaboru pru- skiego utworzono namiastkę państwa polskiego – Księstwo Warszawskie.

PRENUMERATA

OSZCZĘDNOŚĆ
Cena jednego numeru dwumiesięcznika „Głos Karmelu” w kiosku to 8 zł. Cena prenumeraty rocznej (6 numerów): 45 zł. Wysyłka na terenie kraju na nasz koszt – do prenumeraty zagranicznej należy doliczyć odpowiednią opłatę pocztową.

WYGODA
Jeśli zamówisz prenumeratę, listonosz dostarczy każdy numer „Głosu Karmelu” wprost do Twojego domu.

UPOMINEK
Zamawiając prenumeratę na rok 2018, prenumerator otrzyma upominek od Wydawnictwa – kalendarz z ikonami Michaela D. O’Briena Rodzina „Głosu Karmelu” na 2019 rok.

JAK ZAMÓWIĆ PRENUMERATĘ
• korzystając z modułu SZYBKIE ZAKUPY
• drogą elektroniczną, wysyłając e-mail na adres: prenumerata@wkb.krakow.pl
• przez księgarnię internetową: www.wkb-krakow.pl
• telefonicznie, dzwoniąc na numer: 12 416 85 00
• drogą pocztową, pisząc na adres: „Głos Karmelu”, ul. Z. Glogera 5, 31-222 Kraków
• wpłacając odpowiednią sumę na konto: Bank PEKAO S.A. III O/Kraków numer konta: 38 1240 2294 1111 0010 1138 4521 z dopiskiem: „prenumerata od numeru…”

PRENUMERATA

[dropcap]E[/dropcap]poce Legionów Polskich zawdzięczamy hymn Polski. Powstał on we Włoszech w 1797 roku i był znany początkowo jako Pieśń Legionów Polskich we Włoszech. Napisany przez Józefa Wybickiego i zaśpiewany przez żołnierzy polskich po raz pierwszy na ulicach Reggio 16 lub 20 lipca 1797 r. Po klęsce Napoleona i kongresie wiedeńskim w 1815 roku car z ziem księstwa utworzył Królestwo Polskie mające nie- wielką autonomię, ale zależne od Rosji. Po tym samym kongresie Kraków, który pozostawał pod zaborem austriackim, został wolnym miastem i tworzył w latach 1815–1846 Rzeczpospolitą Krakowską. Obejmowała ona 1234 kilometrów kwadratowych, 224 wsie (m. in. Czerną, w której znajduje się nasz klasztor karmelitański) i oprócz Krakowa 3 miasta. To terytorium utworzone ze skrawka księstwa Warszawskiego i zależne od trzech zaborców przetrwało do roku 1846 czyli do powstania krakowskiego. Po tym nie- udanym wystąpieniu zbrojnym Kraków został w całości włączony do Austrii mimo sprzeciwów Francji i Wielkiej Brytanii, które widziały w tym akcie pogwałcenie ustaleń kongresu wiedeńskiego.

Kolejnym wielkim zrywem wolnościowym było powstanie listopadowe. Wybuchło w nocy z 29/30 listopada w Warszawie. Spiskowcy – podchorążowie pod wodzą Piotra Wysockiego – zaatakowali Belweder. Wojskowi z pomocą ludno- ści cywilnej zdobyli Arsenał, a ze stolicy uciekł Wielki Książę Konstanty. Dowódcą powstania został generał Józef Chłopicki, choć nie wierzył on w zwycięstwo. 25 stycznia sejm ogłasza detronizacje cara Mikołaja I, co oznaczało wojnę polsko-rosyjską. (…)

Czytaj dalej w najnowszym numerze Głosu Karmelu