Książki pod patronatem „Głosu Karmelu” stanowią wyjątkową kolekcję wspomnień, powieści, poezji i rozważań, które dotykają serca, opisując fascynujący świat relacji z Bogiem i z ludźmi.

 

THIERRY, KTÓRY PRAGNĄŁ STAĆ SIĘ JEZUSEM
s. Maria od Krzyża OCD
ZAPOWIEDŹ

Jeana Thierry’ego poznałem dzięki ojcu Gabrielowi Mattavellemu, prowincjałowi Prowincji Lombardzkiej Karmelitów Bosych, który wielokrotnie dzielił się ze mną swoimi spostrzeżeniami na temat tego młodego powołania z Kamerunu. Opowiadał mi o jego gorącym pragnieniu bycia karmelitą, ciężkiej chorobie, operacji, którą przeszedł (amputacja prawej nogi), i o tym, co sam uważał za słuszne do zrobienia w obliczu tak szczerego powołania.

Od 2004 roku w pełni popierałem wszystkie podjęte przez niego decyzje. Jako przełożony generalny zakonu, odwiedziłem z wizytą braterską Kamerun w dniach 13–18 sierpnia 2005 roku. 15 sierpnia, we Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, miało miejsce wielkie ludowe święto, po którym odbyło się niezapomniane spotkanie z liczną grupą lokalnego Karmelu Świeckiego, a wieczorem wizyta w domu formacyjnym w Nkolbisson.
Zaraz po przybyciu do parafii, pozdrawiając po drodze wiernych, zostałem zaprowadzony na miejsce, gdzie wraz z innymi oczekiwał mnie także Jean Thierry. Przywitaliśmy się i zamieniliśmy kilka zdań. Poczułem bijącą od niego wrażliwość i radość. Mam nadzieję, że on również zrozumiał moje szczere uczucia, wsparcie oraz przekonanie, które dzieliłem z innymi, iż uczynimy wszystko, by wspomóc go w powrocie do zdrowia i realizacji powołania. Po przewiezieniu Thierry’ego do Włoch, gdy wszelkie nadzieje na odzyskanie przezeń zdrowia zawiodły, a tym samym niemożliwe okazało się odbycie specjalnie dla niego pomyślanego nowicjatu, prowincjał poprosił mnie o pozwolenie przyjęcia od niego profesji zakonnej in articulo mortis. Dopiero co wróciłem z wizytacji sióstr i braci w Australii. Prośba prowincjała wydała mi się ze wszech miar słuszna, dlatego też niezwłocznie przedstawiłem ją Kongregacji. Zachowałem kopię mojego listu skierowanego 22 listopada 2005 roku do prefekta Kongregacji Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, kardynała Franca Rodégo:

Nasz postulant Jean Thierry Ebogo, Kameruńczyk, powinien odbyć nowicjat i złożyć śluby zakonne pomiędzy 2004 a 2005 rokiem. Miesiąc przed rozpoczęciem nowicjatu zdiagnozowano u niego nowotwór, z powodu którego musiano mu amputować nogę. Po przewiezieniu go do Włoch, we wrześniu 2005 roku, w celu zapewnienia właściwej opieki medycznej i z intencją przyjęcia go do regularnego nowicjatu, okazało się, że choroba postępuje, i lekarze uznali jego stan za terminalny.
To młode powołanie z Kamerunu w każdej chwili okazywało wielki zapał w życiu zakonnym i wyrażało gorące pragnienie zostania karmelitą, ofiarując także swoje życie w intencji rozkwitu powołań karmelitańskich szczególnie w swym afrykańskim kraju, z wielkim zbudowaniem dla wszystkich.
Wspólnota formacyjna z Kamerunu i jego przełożony prowincjalny z Lombardii proszą zgodnie, by pozwolono mu na złożenie profesji w naszym zakonie. Ja sam, który poznałem go osobiście i uznałem za słuszne wsparcie wszystkich tych kroków, usilnie proszę o wydanie indultu zezwalającego na złożenie ślubów in articulo mortis jako łaskę także dla naszego zakonu.

Nie można było sobie wtedy wyobrazić, że poruszenie przyjaźni i przykład dany w Legnano, gdzie Jean Thierry przeżył ostatni etap swojej męki w Chrystusie, przemienią się w drogę ku jego możliwej beatyfikacji. Tak bardzo jasne i głębokie było doświadczenie świętości, którego świadkami stali się wszyscy, współbracia i świeccy, towarzyszący mu wówczas lub pozostający w stałym z nim kontakcie. Nie mogłem tego przewidzieć. Lecz kiedy pisałem, że złożenie przez niego ślubów in articulo mortis byłoby łaską także dla naszego zakonu, uczyniłem to z najgłębszym przekonaniem, w prawdzie i uszanowaniu wobec tajemnicy tamtego wydarzenia.
Jego postać, inspirująca się tajemnicą Jezusowego Dziecięctwa i Męki Pańskiej i na niej skupiona, jego okaleczona egzystencja i wierność miłości nakazują szacunek i narzucają wewnętrzne milczenie. Jeśli pewnego dnia zostanie beatyfikowany, będzie to łaską dla nas wszystkich. On tego nie potrzebuje. Najważniejsza dla niego rzeczywistość, życie w Chrystusie, już stało się dlań faktem. Ale dla nas będzie to łaska jego ponownej, jaśniejącej i owocnej obecności w Karmelu, w Kościele afrykańskim, w Kościele powszechnym jako przykładu życia prawdziwie chrześcijańskiego,

Louis Arostegui OCD
były przełożony generalny
Zakonu Karmelitów Bosych

Czytaj dalej...

CZCIGODNA MATKA WŁÓCZĘGA
Grażyna Pawlaczyk
zakupy w księgarni wkb

„Kobieta niespokojna, włóczęga, nieposłuszna, uparta” – takimi słowami nuncjusz Filip Sega odniósł się do Teresy od Jezusa podczas rozmowy z ojcem Janem Roca około 1578 roku. Święta wywoływała silne i spolaryzowane emocje: postawiła na nogi prawie całą współczesną sobie Hiszpanię. Jej nietypową historię opowiada Grażyna Pawlaczyk. Autorka jest iberystką i pedagogiem specjalnym. Na co dzień pracuje z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną w jednej z poznańskich szkół.

Zafascynowana duchowością karmelitańską, w wolnych chwilach zgłębia dzieła Świętych Karmelu. Jej debiutancka powieść Czcigodna Matka Włóczęga została wyłoniona w konkursie literackim z okazji jubileuszu 500-lecia urodzin świętej Teresy. Czytelnik od pierwszych stron dostrzeże dbałość autorki o szczegóły, przez które przenosi nas w czasie i przestrzeni do późnorenesansowej Hiszpanii. Powieść jest wspaniałym prezentem dla tych, którzy jeszcze nie znają reformatorki i fundatorki Karmelu, a dla tych, którzy już sięgnęli po Księgę życia, Twierdzę wewnętrzną czy Drogę doskonałości – okazją do skonfrontowania jej słów z życiem.
Czytaj dalej...

DOBRE DRZEWO
Władysław Kluz OCD
zakupy w księgarni wkb

Mieczysław Kluz urodził się w 1925 roku w Krakowie. Uczył się w prywatnym Gimnazjum Karmelitów Bosych w Wadowicach. W 1940 roku wstąpił do Zakonu, gdzie otrzymał imię Władysław od Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Po studiach filozoficzno-teologicznych wyjechał do Lublina. W połowie lat pięćdziesiątych rozpoczął studia w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim z zakresu prawa kanonicznego, które ukończył obroną pracy doktorskiej w 1960 roku i przeniósł się do Wadowic.

W Niższym Seminarium Karmelitów Bosych w Wadowicach uczył literatury polskiej oraz prawa, podejmując pierwsze próby literackie. Zmarł w Wadowicach w 1995 roku. Dobre drzewo to debiut, w którym autor na wzór Plutarcha z Cheronei wciąga nas w równoległe historie wszystkich członków rodziny Martin, które przecinają się w niezwykle realistyczny sposób. Czytelnik jest świadkiem osobistych rozmów i myśli, a nawet towarzyszy tej wyjątkowej rodzinie w drodze do świętości. Lektura obowiązkowa dla żon i mężów, matek i ojców, córek i synów.
Czytaj dalej...

MALEŃKA NIC
Grażyna Pawlaczyk
zakupy w księgarni wkb

„Pani Pokora jest szczęśliwa, że jest niczym, do niczego się nie przywiązuje, niczym nie zamęcza. Jest zadowolona, szczęśliwa, przede wszystkim szczęśliwa, zadowolona ze wszystkiego… Przeszczęśliwi maluczcy!” – mawiała Mariam Baouardy, karmelitanka bosa z Betlejem, święta kobieta o nietypowym życiorysie. Grażyna Pawlaczyk tym razem w nietypowy sposób chce swoim czytelnikom przybliżyć świat i osobę Małej Arabki.

Wszystko zaczyna się jak w szwedzkim kryminale od znalezienia przez nowicjuszkę Leilę małego zwitku papieru, na którym znajduje się zaszyfrowana informacja. Co było napisane na tym kawałku papieru, w jaki sposób potoczą się losy młodej adeptki życia karmelitańskiego i co z tym wszystkim ma wspólnego święta siostra Maria od Jezusa Ukrzyżowanego? Serdecznie zapraszam do lektury i wciągającej przygody.
Czytaj dalej...

JESIEŃ W UBEDZIE
Dorota Krawczyk
zakupy w księgarni wkb

„To jest moje miejsce odpoczynku na wieki” – tymi słowami zwrócił się umierający Jan od Krzyża do ojca Alonso od Matki Bożej. Świadkiem tego wiecznego odpoczynku stała się Ubeda, niewielkie andaluzyjskie miasto, otoczone gajami oliwnymi, w pobliżu których wytryskają do dziś liczne źródła. W tym miejscu rozpoczyna się i kończy akcja nowej powieści Doroty Krawczyk zatytułowanej Jesień w Ubedzie.

Autorka (muzykolog, dziennikarka, publicystka) na wzór wielkich homerowych narracji wrzuca nas w sam środek akcji (in medias res), opisując ostatnie miesiące życia Świętego z Fontiveros jako ciąg relacji, wspomnień, wymiany myśli oraz spotkań. W 1591 roku, w Ubedzie odchodził człowiek, który wzbudzał tyle samo zachwytu u swoich naśladowców, co pogardy u zajadłych wrogów dzieła jego życia – odnowy wiary i renesansu charyzmatu karmelitańskiego. Historia tych ostatnich chwil jest żywym testamentem wielkiego mistyka oraz doktora Kościoła.

Czytaj dalej...

NIESPOKOJNE SERCE
Sykstus Adamczyk OCD
zakupy w księgarni wkb

Sykstus Antoni Adamczyk urodził się 20 listopada 1916 roku w Brańkówce. Wstąpił do Zakonu Karmelitów Bosych w 1934 roku, gdzie po odbyciu rocznego nowicjatu złożył zakonną profesję na ręce bł. Alfonsa Mazurka OCD, przeora klasztoru w Czernej. W 1944 roku przeniósł się do Warszawy, do nowego klasztoru na Mokotowie. Tam przeżył powstanie, angażując się w pomoc poszkodowanym.

W 1946 roku rozpoczął studia z zakresu historii na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Poznańskiego. W latach 1952–1957 pracował w Lublinie, gdzie podjął się opracowania popularnej biografii Rafała Kalinowskiego, wtedy jeszcze kandydata na ołtarze. Materiał biograficzny zawarty w jego pracy obejmował wszystkie najważniejsze obszary XIX-wiecznego świata (kultura, polityka, religia, obyczaje). W 1983 roku Wydawnictwo Karmelitów Bosych wydało po raz pierwszy Niespokojne serce z okazji uroczystej beatyfikacji Rafała Kalinowskiego. Sykstus Adamczyk OCD zmarł 4 lipca 1991 roku w klasztorze św. Józefa w Poznaniu, lecz jego Niespokojne serce pozostaje nadal niezwykle wciągającym sposobem na poznanie świętego żołnierza, wychowawcy, powstańca, sybiraka, zakonnika i kapłana.
Czytaj dalej...

TWOJE SŁOWO
Laureaci konkursu literackiego KID

Przeżycia duchowe, niekiedy bardzo głębokie, dokonują się w człowieku w zwykłej codzienności i potrzebują artystycznej formy wyrazu. Przykłady znajdujemy w pismach Świętych Karmelu. Alegorie i symbole pozwalają wyrazić to, czego nie pomieści proza naukowa. Dlatego obok teologicznych publikacji, opisujących fenomeny życia wewnętrznego, które znajdują się w głównym nurcie działalności KID (Karmelitańskiego Instytutu Duchowości), pragniemy ukazać piękno i niepowtarzalność przyjaźni z Bogiem, odkrytą przez autorów prezentowanych tekstów.

Ich „mała twórczość” może stać się prawdziwą przygodą dla czytelników. Konkurs literacki miał za zadanie docenić „małą twórczość” rozmodlonych ludzi, która pozostaje ukryta w przysłowiowej szufladzie. Tematyka konkursu obejmowała duchowość chrześcijańską, a szczególnie karmelitańską. Prezentowane teksty zostały nadesłane i wyróżnione w konkursie organizowanym przez KID oraz opublikowane w formie elektronicznej. Uznaliśmy, że treści nadesłanych utworów warte są tego, by je utrwalić i podarować każdemu, aby kiełkowały w sercach. Naszym laureatom gratulujemy zwycięstwa, wszystkim uczestnikom odwagi, a czytelnikom życzymy nowych inspiracji w duchowych poszukiwaniach i we własnej – równie niepowtarzalnej – twórczości.

Czytaj dalej...

BIAŁY
Bartłomiej Józef Kucharski OCD
zakupy w księgarni wkb

W nowym tomiku o. Bartłomiej Józef Kucharski OC wspomina w białych barwach wyjątkowe miejsca i osoby. Biały staje się pass-partout jego pamięci, wyostrza detale z życia bliskich i dalekich, podkreśla to, co istotne. Tomik jest wciągającym zapisem kolejnego etapu procesu życiowego – wpatrywania się w odległe i groźne pożary świata z podkładu żaglowca na białych wodach Itaki.