Press "Enter" to skip to content

Karmelitańska Szkoła Naśladowania Chrystusa

"Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski." (Mt 5,48)

Żyję Jak Jezus
Wierzę w Boga i żyję w prawdzie
Ufam Bogu i upraszam moje życie
Kocham Boga i kocham człowieka

Modlę Się I Czuwam Jak Jezus
Kim jesteś Ty, kim jestem ja
Wybieram Ciebie
Między nami jest Więź

Chcę należeć do Wspólnoty Kochających Się Osób
Fascynacja Synem
Droga do Ojca
Uczestnictwo w Komunii
Ekklezja pełna łaski

Karmelitańska Tradycja Drogi

  1. Jezus w doświadczeniu Jana Ewangelisty i Pawła Apostoła
  2. Mojżesz i Eliasz (cień i szept)
  3. Maryja łaski pełna
  4. Droga wiary, nadziej i miłości Jana od Krzyża
  5. Droga pokory, wyrzeczenia i bliźniego Teresa od Jezusa