WOJENNI TUŁACZE
Jerzy Zieliński OCD

Wybuch pierwszej wojny światowej przyniósł nie tylko krwawe starcia armii zwaśnionych mocarstw. Odcisnął także piętno na życiu milionów ludzi, wśród nich karmelitów bosych z klasztorów w Galicji. W trosce o bezpieczeństwo najmłodszego pokolenia karmelitańscy wychowawcy musieli przenieść się wraz z alumnami teologii na kilka lat do Austrii, gdzie doczekali końca wojny. Prezentowana fotografia, wykonana w 1915 roku w Linzu, przedstawia polskich legionistów oraz karmelitów bosych z Krakowa i Czernej. Od lewej: br. Ireneusz Oskwarek, br. Hieronim Pszczółka (nieco wyżej), o. Bertold Kozłowski, o. Romuald Kućka, o. Piotr Seul (Niemiec), br. Benedykt Szczęsny (nieco wyżej), o. Nepomucen Sowa, br. Alfons Mazurek, br. Augustyn Kozłowski, br. Władysław Górecki.

Jerzy Zieliński OCD, karmelita bosy, pisarz i popularyzator duchowości karmelitańskiej, archiwista Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych.