Press "Enter" to skip to content

DUCHU ŚWIĘTY, PRZYJDŹ!

Śpiewa Marta Florek, remix Andrzej Zagajewski