Press "Enter" to skip to content

CZEGO „NIE LUBIŁ” SYRACH?
Anna Maria Wajda

[dropcap]L[/dropcap]ubię przysłowia, gdyż w swojej małej formie zamykają bardzo bogatą treść. Przekazują prawdy ogólne dotyczące ludzkiej egzystencji. Odnoszą się do wielu dziedzin życia, różnych ludzkich postaw i poglądów. Uczą, przestrzegają i nakazują. Taką rolę spełniają również przysłowia biblijne, krótkie teksty należące do tzw. literatury mądrościowej, które można czytać na wyrywki. Któż nie chce być mądrym? Znamy historię króla Salomona, którego Bóg pochwalił za to, że na początku swego panowania nie poprosił ani o bogactwo, ani o długie życie, ani o zwycięstwo nad wrogami, ale poprosił o mądrość (por. 1 Krl 3,4-15). Ważne jest jednak to, aby szukać prawdziwej mądrości. Biblia mówi, czym ona jest. Żydzi, w odróżnieniu od Greków, nie szukali wiedzy o świecie i człowieku dla niej samej, ale dążyli do poznania świata i człowieka, aby dobrze żyć. Pragnęli bowiem zdobyć mądrość praktyczną, nie teoretyczną. W tym kluczu, za mądrego nie uchodził ten, kto dużo wiedział, ale był nim ten, kto potrafił dobrze postępować, kto dokonywał słusznych wyborów i konsekwentnie, pomimo różnych trudności, realizował je w codziennym życiu. Dzięki temu zyskiwał szczęście, bogactwo, chwałę i szacunek ludzi, a nade wszystko Boże upodobanie. Dlatego pragnę Cię teraz, Czytelniku, zaprosić do szkoły Syracha – mędrca z Jerozolimy, który już od młodości szukał takiej mądrości, a znalazłszy ją, podzielił się nią z nami. Cała jego księga poświęcona jest przekazywaniu tego drogocennego daru (por. Syr 50,27-29), którego wartość przewyższa wszelkie bogactwa świata, a cena jest nieporównywalna z niczym innym. Każda jego rada i nauka zapisana w przeszło 1350 wierszach jest owocem zdobytej mądrości i z niej wypływa. W napisanej w II wieku przed Chrystusem księdze znajduje się przysłowie liczbowe, które porusza temat lubienia i nie lubienia, a brzmi następująco: „Bardzo lubię trzy rzeczy, a one podobają się Panu i ludziom: zgoda braci, miłość bliźnich, żona i mąż złączeni w jedno. Nie znoszę trzech rodzajów ludzi, ich sposób życia razi mnie niezmiernie. Są to: chełpiący się biedak, bogaty oszust, rozwiązły starzec bez rozumu” (Syr 25,1-2).

Pochwalając miłość braterską, miłość bliźniego i miłość małżeńską, Syrach potępia ich przeciwieństwa, czyli aroganckiego nędzarza, który gardzi bratem, nieuczciwego bogacza, który oszukuje i wyzyskuje bliźniego oraz starca, który gorszy innych swym niemoralnym postępowaniem. W tym zestawieniu Syrach wymownie pokazuje wartości, które należy naprawdę lubić. One bowiem budują poprawne relacje międzyludzkie, a także przybliżają człowieka do Boga. Są to: godność, uczciwość i mądrość.(…)

Czytaj dalej w najnowszym numerze „Głosu Karmelu”

Anna Maria Wajda, dr inż. nauk rolniczych w zakresie sztuki ogrodowej i dr nauk teologicznych w zakresie teologii biblijnej. Wykłada przedmioty biblijne w Wyższym Seminarium Duchownym Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów – Prowincji Krakowskiej w Krakowie oraz na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z przyrodą w Biblii, zwłaszcza fauną i florą biblijną, a także życiem codziennym w czasach biblijnych.