CZEGO „NIE LUBIŁ” SYRACH?
Anna Maria Wajda

Lubię przysłowia, gdyż w swojej małej formie zamykają bardzo bogatą treść. Przekazują prawdy ogólne dotyczące ludzkiej egzystencji. Odnoszą się do wielu dziedzin życia, różnych ludzkich postaw i poglądów. Uczą, przestrzegają i nakazują. Taką rolę spełniają również przysłowia biblijne, krótkie teksty należące do tzw. literatury mądrościowej, które można czytać na wyrywki. Któż nie chce być mądrym? Znamy historię króla Salomona, którego Bóg pochwalił za to, że na początku swego panowania nie poprosił ani o bogactwo, ani o długie życie,

Czytaj dalej