CZEGO „NIE LUBIŁ” SYRACH?
Anna Maria Wajda

Lubię przysłowia, gdyż w swojej małej formie zamykają bardzo bogatą treść. Przekazują prawdy ogólne dotyczące ludzkiej egzystencji. Odnoszą się do wielu dziedzin życia, różnych ludzkich postaw i poglądów. Uczą, przestrzegają i nakazują. Taką rolę spełniają również przysłowia biblijne, krótkie teksty należące do tzw. literatury mądrościowej, które można czytać na wyrywki. Któż nie chce być mądrym? Znamy historię króla Salomona, którego Bóg pochwalił za to, że na początku swego panowania nie poprosił ani o bogactwo, ani o długie życie,

Czytaj dalej

ZAMKNIJ OCZY I WYŁĄCZ SŁUCH
Damian Sochacki OCD

Wykład o mistyce chrześcijańskiej teologowie rozpoczynają od historii zagadkowego autora, który tworzył w Syrii na przełomie V i VI wieku. Przedstawiał się jako Dionizy, słuchacz świętego Pawła na Areopagu, pierwszy biskup Aten, ewangelizator Galii i męczennik. Uważna lektura jego dzieł pomogła filologom zdemaskować tego syryjskiego mnicha, który najwyraźniej za pomocą przybranej tożsamości chciał autoryzować swoją naukę i wpisać się w łańcuch tradycji. Jego klasyczne dzieło, którego tytuł lubię oddawać za starosłowiańskimi tłumaczami jako O Tajemniczym

Czytaj dalej

DOTYK MIŁOŚCI
Bolesław Brzozowski

Jestem aktorem i nauczycielem akademickim. W moim życiu nastąpiło kilka zdarzeń, które w sposób diametralny zmieniły moje postrzeganie świata. Bliska memu sercu osoba utraciła wiarę, z czym nie mogłem się pogodzić. Prosiłem Boga o pomoc. Modliliśmy się o łaskę nawrócenia dla tego człowieka razem z żoną, która jest konserwatorem dzieł sztuki. W tym czasie odnawiała obrazy dla jednego z krakowskich klasztorów Karmelitanek Bosych. Przeorysza, dziękując za wykonane prace konserwatorskie obdarowała nas książką biskupa

Czytaj dalej