DAR BOJAŹNI BOŻEJ
Paweł Hańczak OCD

Chciałbym w bieżącym roku podzielić się z Wami doświadczeniem działania darów Ducha Świętego. Darów, które otrzymaliśmy na chrzcie świętym, a potem bardzo mocno zostały ożywione w nas w sakramencie bierzmowania. Są one w nas złożone po to, abyśmy poddając się działaniu Ducha, wiedzieli jak żyć, jakie decyzje podejmować, jak widzieć świat, siebie samych, ludzi wokół nas oraz Boga. Abyśmy nie żyli w iluzji i działali po omacku, ale umieli żyć jak wolni ludzie –

Czytaj dalej