ELIASZ TISZBITA
Zapowiedź książki

Prorok Eliasz jest najwspanialszym przedstawicielem całej tradycji prorockiej. Jego słowa i czyny były surowe, spontaniczne i całkowicie prawdziwe. Jeżeli przeżywał euforię, pozytywny nastrój udzielał się całym tłumom; jeżeli odczuwał lęk, wszystko w jego otoczeniu przypominało zabójczą bestię. Eliasz nie był politykiem, nie frustrował króla Achaba z powodu niesprawnej administracji czy nierówności społecznych. On kochał Boga, prawdziwego i bliskiego Jestem. Był prze-konany, że tylko Jestem istnieje, że nie ma innych bóstw. Miał ten

Czytaj dalej

DAR POBOŻNOŚCI
Paweł Hańczak OCD

Idąc za wskazaniem św. Bonawentury, który mówi o darze pobożności na drugim miejscu, chciałbym podzielić się z Wami, czym on jest i jak mamy z niego korzystać: „Tak oto siedem darów Ducha Świętego zwycięża siedem grzechów głównych, zastępując je siedmioma błogosławieństwami ewangelicznymi. Bojaźń niszczy pychę i przynosi łaskę ubóstwa. Pobożność niszczy zazdrość i przynosi łaskę łagodności i cichości ducha”. A zatem pobożność, czym ona jest tak naprawdę? Sama nazwa oczywiście może budzić w nas

Czytaj dalej

MOJA PIEŚŃ POCHWALNA PŁYNIE W WIELKIM ZGROMADZENIU
Danuta Piekarz

Przed laty ukazała się książka brata Efraima, zatytułowana Jezus – Żyd Praktykujący. W naszych rozważaniach nie możemy zapominać o tym wymiarze modlitwy Jezusa: nie tylko o Jego wyjątkowej relacji z Ojcem, ale też o udziale w modlitewnych praktykach swojego narodu. Jezus wychowywał się w rodzinie, która wiernie przestrzegała praktyk Prawa Mojżeszowego: został obrzezany 8 dnia, zaniesiony do świątyni w 40 dniu po narodzeniu, wiemy też, że Maryja i Józef corocznie pielgrzymowali do świątyni na święto Paschy. Jezus wzrastał więc w klimacie modlitwy. Nawet umiejętności czytania

Czytaj dalej

NIE LUBIĘ
Damian Sochacki OCD

Antypatia jest powszechnym doświadczeniem. Chyba każdemu zdarzyło się czegoś lub kogoś „nie lubić”. Powody tego uciążliwego odczucia są złożone, najczęściej organiczno-społeczne. Sam organizm potrafi się buntować i przesyłać sygnały o braku akceptacji konkretnych substancji w posiłku. Wyuczone zachowania i nabyte gusta dają o sobie znać, kiedy przebywamy w grupie i to „nie lubię” nie jest już tylko reakcją organizmu, ale psychicznym mechanizmem obrony lub ucieczki. Stworzyciel wprowadził ten program w nasze ciała,

Czytaj dalej

CZEGO „NIE LUBIŁ” SYRACH?
Anna Maria Wajda

Lubię przysłowia, gdyż w swojej małej formie zamykają bardzo bogatą treść. Przekazują prawdy ogólne dotyczące ludzkiej egzystencji. Odnoszą się do wielu dziedzin życia, różnych ludzkich postaw i poglądów. Uczą, przestrzegają i nakazują. Taką rolę spełniają również przysłowia biblijne, krótkie teksty należące do tzw. literatury mądrościowej, które można czytać na wyrywki. Któż nie chce być mądrym? Znamy historię króla Salomona, którego Bóg pochwalił za to, że na początku swego panowania nie poprosił ani o bogactwo, ani o długie życie,

Czytaj dalej

PRZYJACIEL SKROJONY NA MIARĘ
Magdalena Motyka

Zdolność człowieka do kochania, do wolnego wyboru drugiej osoby i obdarowania jej najwyższą wartością, jaką jest miłość, ukazuje w prosty sposób jego podobieństwo do Boga. Trójosobowy Bóg tworzy wspólnotę doskonałą, która jest wyjątkowym przykładem trwania we wzajemnej i ciągłej wymianie dobra. Samo wyobrażenie relacji, w której nie ma konfliktów, różnicy zdań czy nieufności, rodzi czysty zachwyt. Ten nieustanny „ruch” miłości inspiruje. Jest on jak taniec, który w swym pędzie zachęca do podziwiania i przyłączenia się. Natura człowieka, włączona w tym trynitarnym wymiarze, domaga

Czytaj dalej
1 2 3