PRAWOSŁAWNY OGRÓD MATKI BOŻEJ
Bazyli Mosionek OCD

Niezwykłym miejscem, jedynym na świecie, jest Święta Góra Athos położona w północno-wschodniej Grecji na Półwyspie Chalcydyckim. Półwysep ten o długości ok. 50-60 km i szerokości ok. 7-9 km, stanowi terytorium Autonomicznej Republiki Góry Athos. Ponad półwyspem wyrasta szczyt Świętej Góry Athos, który wznosi się na wysokości 2033 metrów. Cały obszar liczy 339 km kwadratowych i zamieszkuje tu około 2260 osób. Święta Góra Athos jest świętym miejscem dla wschodnich chrześcijan, symbolem prawosławnego ruchu monastycznego i przede wszystkim centrum duchowym. Jedyną religią jest tu Prawosławie. Życie zakonne na Athosie, według danych niektórych źródeł, rozpoczęło się już w VII wieku, gdy przybyli tu niektórzy mnisi zbiegli z Egiptu i Palestyny podczas inwazji Arabów. Lecz prawdziwa historia Świętej Góry zaczyna się w 963 roku wraz z przybyciem św. Atanazego z Trebisondy, który założył pierwszy wielki klasztor nazwany Wielką Ławrą. Od tego czasu popularność zakonnej republiki na Półwyspie ciągle wzrastała, a w początkach XV wieku ilość mnichów pochodzących z różnych regionów prawosławia (Grecji, obszaru bałkańskiego, Bułgarii, Rosji) osiągnęła liczbę 40 tysięcy. Na Górze Athos zamieszkuje dziś około 1200 zakonników żyjących w 20 wielkich i kilkunastu mniejszych klasztorach. Mnisi żyją w klasztorach, skitach, w surowych warunkach pustelni, nierzadko w odosobnieniu, dzieląc czas dobowy według rytmu: 8 godzin modlitwy, 8 godzin pracy, 8 godzin snu i odpoczynku. Źródłem utrzymania jest sprzedaż wyrobów rękodzieła artystycznego. (…)

Czytaj dalej w najnowszym numerze…


ZAMIESZKANIE Z SIOSTRĄ
Marian Zawada OCD

Człowiek ma przeróżne domy, przeróżne sposoby zadomowienia: mieszka u siebie – we własnym istnieniu, w ciele, w historii, mieszka w domu, rodzinie, pośród rodaków w Ojczyźnie, wreszcie we wszechświecie, a także – w wymiarze nadprzyrodzonym – w łasce, w Bogu, w Kościele. Co zatem znaczy przyjąć Chrystusa, przyjąć Maryję pod własny dach? Dzięki obecności Maryi człowiek rozumie bardziej, kim jest, co jest jego własnością, co najważniejsze, uczy zadomowienia w ewangeliach, w tradycji wielkiej rodziny Kościoła. Maryja, nasza Siostra, Boska Domatorka, chce zamieszkać w naszym życiu, pragnie uczyć nas tej wielkiej sztuki zamieszkania. Może nas uczyć zamieszkiwać z kilku teologicznych racji. Na pewno posiadała tę sztukę zamieszkania doskonale. Po pierwsze, zamieszkał w Niej Chrystus mocą Ducha Świętego. Po drugie, zamieszkali razem z Józefem. Następnie, jak wskazuje św. Teresa z Lisieux w poemacie Dlaczego kocham Cię, Maryjo: „W ostatniej chwili Chrystus poleca Ci Jana i schronieniem dla Ciebie jego dom się staje”. Wreszcie Maryja zamieszkała w niebie, w ostatecznym spełnieniu i wyniesieniu ludzkiej natury, jako najwyższe stworzenie, królowa nieba i ziemi. W tych zwięzłych twierdzeniach zawrzeć można Jej osobistą drogę. Taką drogę zamieszkania dostrzegamy w historii Maryi. (…)

Czytaj dalej w najnowszym numerze…


KONTROLIZM
Jakub Przybylski OCD

Chorzy na lustrację, chorzy na wścibskość, chorzy na monitoring – chorowici bywają ludzie Boga. Przypominają czasami hotelowe kamery z czerwoną lampką kontrolną i czujnikiem ruchu. Badają innych, śledzą ich kroki, wodzą nosem za zapachem ich grzechu. Kontrolizm stał się chorobą tak wielu ludzi modlitwy. Niektórzy za bardzo wzięli sobie do serca Jezusową naukę o upomnieniu braterskim: „Gdy brat Twój zgrzeszy idź i upomnij go” (Mt 18,15). Pobożni kontrolerzy upominają nie tylko za grzech, upominają za wszystko to, co nie podpada pod ich gust. Krytykują jaskrawe kolory ubrań, nieodpowiednie fryzury, nonszalanckie słowa czy nazbyt swobodne postawy. Interesują się życiem swych dzieci i wnuków do tego stopnia, że wchodzą z butami do ich łóżek i między ich relacje. Kontrolują wszystko i badają wszystkich, sami stojąc na straży obyczajów i czystości wiary, niczym latarnie na wzburzonym morzu grzesznego świata. (…)

Czytaj dalej w najnowszym numerze…


SPIS TREŚCI NOWEGO NUMERU

NAUCZYCIEL DRÓG DOSKONAŁOŚCI
Tomás Álvarez OCD
MODLITWA, POKUTA, NAWRÓCENIE
Paweł Urbańczyk OCD
PRAWOSŁAWNY OGRÓD MATKI BOŻEJ
Bazyli Mosionek OCD
FATIMA I KULT NIEPOKALANEGO SERCA MARYI
Szczepan Praśkiewicz OCD
TRUDNOŚCI W MODLITWIE RÓŻAŃCOWEJ
Andrzej Ruszała OCD
OBLICZA MARYI
Jerzy Zieliński OCD
MÓDL SIĘ ZA NAMI TERAZ I W GODZINĘ
Danuta Piekarz
DZIEDZICTWO ELIASZA
Piotr Nyk OCD
DUCHU ŚWIĘTY NATCHNIJ MNIE
Aneta Mandzyn
ZAMIESZKANIE Z SIOSTRĄ
Marian Zawada OCD
PRELIMINARNE DOCHODZENIE BISKUPA DIECEZJALNEGO
Wiesław Kiwior OCD
MIESZKANIE SZÓSTE
Paweł Hańczak OCD
KONTROLIZM
Jakub Przybylski OCD
DROGA DO JEZUSA
Bartłomiej Kucharski OCD
ŚWIĘTA CODZIENNOŚĆ
Elżbieta Peeters OCD
POSZUKIWANIE BOGA
Robert Schmidbauer OCD
THIERRY, KTÓRY PRAGNĄŁ STAĆ SIĘ JEZUSEM
Luis Aróstegui OCD
HISTORIA ZABŁĄKANEJ KULI
Maciej Jaworski OCD
WĘDROWANIE BOGA
Paweł Porwit OCD
GÓRY SIERRA NEVADA
Bartłomiej Jozef Kucharski OCD
RECENZJA. DROGA NIEDOSKONAŁOŚCI
Anna Karczmitowicz
PODWÓJNA DECYZJA
Jakub Przybylski OCD
MUZYKALNI ZAKONNICY. FOTOPLASTIKON
Jerzy Zieliński OCD