KURS VIDA
Lidia Wrona CM

Księga życia (hiszp. Libro de la Vida) świętej Teresy od Jezusa zajmuje w literaturze światfowej wyjątkowe miejsce. Jest bowiem jedną z najbardziej znanych, czytanych, tłumaczonych oraz komentowanych autobiografii. Jest pierwszym dziełem Teresy, bez którego nie można zrozumieć ani jej życia mistycznego ani przeprowadzonej przez nią reformy. Nawet jeśli żaden komentarz nie zastąpi osobistego kontaktu z samym dziełem, jego duchowa głębia wymaga wprowadzenia, które ułatwiłoby lekturę i zagwarantowało zrozumienie przesłania, jakie Teresa od Jezusa w nim zawarła.
Propozycja studium Księgi życia w Karmelitańskim Instytucie Duchowości w Krakowie chce być zatem zarówno odpowiedzią na pragnienie samej Teresy, której zamiarem jest „rozbudzić apetyt [i pragnienie] tego wielkiego dobra”, jak i zachętą dla tych wszystkich, którzy poszukują dziś mistrzów życia duchowego. Kurs prowadzony przez znawców św. Teresy od Jezusa oraz zaproszonych gości skierowany jest tak do osób duchownych, zakonnych jak i świeckich. Mogą w nim uczestniczyć ci, którzy rozpoczynają drogę formacji duchowej, ale także ci, którzy pragną ją pogłębić. W ramach kursu chcemy zaproponować zarówno fundamentalną, uporządkowaną wiedzę na temat Księgi życia, jak i egzystencjalne odniesienie jej ponadczasowych treści do życia każdego, kto po tę Księgę sięga.

Można brać udział w poszczególnych spotkaniach, albo zapisać się na cały kurs. Ofiara za spotkanie od 15zł – będzie zbierana w trakcie spotkania. Zgłoszenia na spotkania należy przesyłać mailem na adres: kidkarmel@gmail.com. Prosimy o podanie: swojego imienia i nazwiska; telefonu; adresu e-mail oraz wskazać konkretne spotkanie, w którym chcą Państwo uczestniczyć.

Spotkanie I – 28.02.2018
17.00-17.40 Lidia Wrona CM – Kwestie wprowadzające. Zarys przestrzeni w jakiej powstaje Księga życia
17.45-18.30 Lidia Wrona CM – Geneza Księgi życia
10 minut na kawę i herbatę
18.40-19.25 Tadeusz Florek OCD – Osobowość Teresy od Jezusa na podstawie Księgi życia I
19.30-20.15 Tadeusz Florek OCD – Osobowość Teresy od Jezusa na podstawie Księgi życia II

Spotkanie II – 14.03.2018
17.00-17.40 Lidia Wrona CM – Rękopis – historia powstania
17.45-18.30 Lidia Wrona CM – Wewnętrzna struktura dzieła
10 minut na kawę i herbatę
18.40-19.25 Damian Sochacki OCD – Język Teresy od Jezusa w Księdze życia I
19.30-20.15 Damian Sochacki OCD – Język Teresy od Jezusa w Księdze życia II

Spotkanie III – 11.04.2018
17.00-17.40 Lidia Wrona CM – Treść Księgi życia i najważniejsze tematy
17.45-18.30 Lidia Wrona CM – Treść Księgi życia i najważniejsze tematy
10 minut na kawę i herbatę
18.40-19.25 Paweł Baraniecki OCD – Warsztaty lektury Księgi życia
19.30-20.15 Paweł Baraniecki OCD – Warsztaty lektury Księgi życia

Spotkanie IV – 25.04.2018
17.00-17.40 Lidia Wrona CM – Rozwój relacji przyjaźni z Bogiem I
Bolesław Brzozowski – Interpretacja tekstów I
17.45-18.30 Lidia Wrona CM – Rozwój relacji przyjaźni z Bogiem II
Bolesław Brzozowski – Interpretacja tekstów II
10 minut na kawę i herbatę
18.40-19.25 Lidia Wrona CM – Rozwój relacji przyjaźni z Bogiem III
Bolesław Brzozowski – Interpretacja tekstów III
19.30-20.15 Lidia Wrona CM – Rozwój relacji przyjaźni z Bogiem IV
Bolesław Brzozowski – Interpretacja tekstów IV

Spotkanie V – 16.05.2018
17.00-17.40 Michał Wilk – Ja jestem Prawdą I
17.45-18.30 Michał Wilk – Ja jestem Prawdą II
10 minut na kawę i herbatę
18.40-19.25 Lidia Wrona CM – Człowieczeństwo Chrystusa I
19.30-20.15 Lidia Wrona CM – Człowieczeństwo Chrystusa II

Spotkanie VI – 23.05.2018
17.00-17.40 Piotr Hensel OCD – Nawrócenie w połowie życia w oparciu o doświadczenie Teresy I
17.45-18.30 Piotr Hensel OCD – Nawrócenie w połowie życia w oparciu o doświadczenie Teresy II
10 minut na kawę i herbatę
18.40-19.25 Lidia Wrona CM – Owoce nawrócenia i nowe doświadczenie Boga I
19.30-20.15 Lidia Wrona CM – Owoce nawrócenia i nowe doświadczenie Boga II

Lidia Wrona CM

Karmelitanka misjonarka, teolog duchowości. Ukończyła studia teologiczne na Pontificia Università Urbaniana w Rzymie, a w 2009 roku trzyletnie studia podyplomowe w Akademii Ignatianum w Krakowie, poświęcone zwłaszcza antropologii chrześcijańskiej i psychologii religii. W roku 2016 uzyskała tytuł doktora nauk teologicznych na krakowskim Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II. Zafascynowana osobą i przesłaniem św. Teresy od Jezusa od lat podejmuje rozmaite inicjatywy związane z formacją duchową zarówno osób zakonnych, jak i świeckich. Wykłada w Karmelitańskim Instytucie Duchowości w Krakowie. Współpracuje z Universidad de la Mística (CITeS) w Awili. Autorka wielu konferencji i artykułów z dziedziny duchowości. Tłumaczka z języka hiszpańskiego.

Paweł Baraniecki OCD

Teresa od Jezusa nieustannie mnie zaskakuje, a jej geniusz staje się źródłem wielu inspiracji. Wspólnie z osobami, które będą chciały wziąć udział w zajęciach, będziemy odkrywać głębię doświadczenia Teresy zawartą w jej pismach. Dla mnie osobiście będzie to również okazja, by podzielić się wiedzą, jakiej zaczerpnąłem zarówno w trakcie rocznego studium w Awili na Uniwersytecie Mistyki (CITeS), jak i podczas osobistej lektury tekstów Teresy.

Bolesław Brzozowski

Doktor sztuki – absolwent Wydziału Aktorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie . Debiutował w 1984 roku w Teatrze Rozrywki w Chorzowie. Od 1985 roku pracuje w Narodowym Starym Teatrze im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie. Brał udział w spektaklach reżyserowanych m in. przez Andrzeja Wajdę, Jerzego Jarockiego, Krystiana Lupę, Tadeusza Bradeckiego, Rudolfa Zioło, Jana Klatę. Jest adiunktem w Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie, gdzie prowadzi zajęcia dydaktyczne na Wydziale Aktorskim.

Tadeusz Florek OCD

W 2004 r. ukończył studia z zakresu psychologii i terapii na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim, a rok później uzyskał prawo do wykonywania zwodu psychologa na Uniwersytecie Sapienza w Rzymie. Następnie ukończył studia licencjackie i doktoranckie na PAT z zakresu teologii duchowości. W tym samym czasie organizował i prowadził, przy Karmelitańskim Instytucie Duchowości, Ośrodek Konsultacyjno-Formacyjny. Wykłada w Karmelitańskim Instytucie Duchowości, a także w Szkole Formatorów przy Akademii „Ignatianum” w Krakowie. Interesuje się wykorzystaniem nauki o człowieku w duchowości chrześcijańskiej. Od 2014 r. pełni posługę Przełożonego Prowincjalnego Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych.

Piotr Hensel OCD

Karmelita bosy, dyrektor Wydawnictwa Karmelitów Bosych, w latach 2005 do 2008 i 2012 do 2014 redaktor naczelny dwumiesięcznika „Głos Karmelu”, redaktor albumu „Teresa od Jezusa. Życie, nauka, czasy”.

Damian Sochacki OCD

Doktorant w Instytucie Filologii Klasycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz redaktor naczelny dwumiesięcznika „Głos Karmelu”. Jego zainteresowania naukowe dotyczą̨ antycznych technik narracji i przekładu. W swojej pracy badawczej koncentruje się̨ na zagadnieniach kognitywnych i hermeneutycznych w procesie komunikacji międzykulturowej na przykładzie intelektualnych centrów chrześcijańskich późnego antyku (Syria, Grecja, Rzym). Zainteresowania przekładoznawcze realizuje również̇ na płaszczyźnie mistycznej literatury chrześcijańskiej