DZIEWICZE ZBRATANIE Z ELIASZEM
Marian Zawada OCD

Karmel w swej tradycji przechował bardzo szczególną relację do Maryi, rozumiejąc Ją jako Siostrę. Należy zwrócić uwagę, że Reguła pierwotna Karmelu, dana przez św. Alberta Jerozolimskiego około 1207 roku, nie zawiera żadnej wzmianki o Maryi. Oficjalna nazwa Bracia Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel (Fratres B. V. Mariae de Monte Carmelo) pochodzi dopiero z czasów kapituły w Weronie w 1381 roku. Analizując karmelitańskie źródła, należy stwierdzić,

Czytaj dalej
1 2 3 4 5 32