1992_matka_boza_szkaplerzna_zwana_karmelitanska_skan_o_KPBC (1)